*1 EyeSight je podporný systém, ktorý nemusí fungovať optimálne vo všetkých jazdných podmienkach. Za bezpečnú a pozornú jazdu a dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad údržba
*2 Systém EyeSight rozpoznáva len objekty vyššie ako 1 meter nad zemou a nedokáže rozpoznať deti s výškou menej než 1 meter. V závislosti od rôznych podmienok môžu existovať prípady, keď detekcia nie je možná.
*3 Protikolízny brzdový systém nemusí fungovať v každej situácii. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému EyeSight.